Tytułowa architektura niepodległości powinna być rozumiana szerzej niż pojedyncze budowle. Jest zaznaczaniem swojej podmiotowości w krajobrazie regionów i miast, poszukiwaniem nowych wzorów ikonografii narodowej, chęci stworzenia szans dla rozwoju społecznego, ale także powstaniem idei nowego człowieka. Twórcom zależało na ukazaniu wielopłaszczyznowości tematu poprzez prezentację archiwalnych projektów architektonicznych, fotografii z epoki, filmów, a także wizualizacji i modeli architektury projektowanej w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Integralną część wystawy stanowią również mapy, przedstawiające dynamicznie zmieniające się granice państw odzyskujących niepodległość.

The titular architecture of independence should be understood more broadly than individual buildings. Its goal was to mark its subjectivity in the landscape of regions and cities, to search for new models of national iconography, to create opportunities for social development, as well as create an idea of a new man. The makers of this exhibition wished to show a multi-layered nature of the subject matter through the presentation of archive architecture designs, original photographs from the period, films, as well as visualisations and models of architecture designed into the 1920s and ‘30s. Maps illustrating dynamically shifting borders of countries that regained independence will be shown as an integral part of the exhibition.


Kuratorzy / Curators: Łukasz Galusek, dr Żanna Komar, Helena Postawka-Lech, dr Michał Wiśniewski, Natalia Żak
Konsultant naukowy / Scientific consultant: dr Maciej Górny
Projekt aranżacji wystawy / Exhibition design: Paweł Żelichowski 
Fotografia dokumentacji wystawy / Fotos exhibition: Michalina Bigaj
Projekt kolaży i grafik / Collage and print design: Weird Gentlemen (Łukasz Podolak) and Adrian Marchewka
Organizacja i koordynacja / Organisation and coordination: Małgorzata Dziedzic, Kama Guzik, Anna Śliwa 


Architecture of independence in Central Europe
318
4.6k
11
Published:

Architecture of independence in Central Europe

318
4.6k
11
Published:

Tools

Attribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No Derivatives