APAVE Châu Á - Thái Bình Dương, là công ty thành viên của tập đoàn đa quốc gia Apave, từ năm 1997, Apave Châu Á - Thái Bình Dương bắt đầu triển khai các hoạt động dịch vụ tiên phong về đào tạo,tư vấn quản lý, kiểm soát rủi ro, kiểm định và giám sát độc lập các công trình trong mọi ngành ở phạm vi toàn quốc và các nước trong khu vực.
---
Dự án thiết kế Profile Company tập đoàn Apave Châu Á - Thái Bình Dương
Khách hàng: Apave Châu Á - Thái Bình Dương
Thiết kế: Nguyễn Trọng Đức - OverlayStudio
12/2018 - Tp.Hồ Chí Minh
NGUYENTRONGDUC
Overlay Studio - Saigon, Vietnam
Contact: 0963.496.294 - trongducdesigner1002@gmail.com
THANK'S FOR WATCHING!
BROCHURE APAVE GROUP
0
115
0
Published: