Kompletna identyfikacja wizualna Piekarni Toruńskiej
Complete Brand identification of the Toruń Bakery | Poland