Black — identity for coffee brand
Behance.net

Strategy: Natalia Gubenko
Designer: Lera Shaposhnikova
Photographer: Akim Karpach

Black — identity for coffee brand
5.2k
67.8k
138
Published:

Black — identity for coffee brand

We created identity and strategy for the coffee brand that called Black.

5.2k
67.8k
138
Published: