Photography – Dmitry Bocharov: http://dmitrybocharov.com

Retouching – Jeff Whitlock: http://jeffwhitlockdigitalartist.com