Just Art - EU Justice and Legal Empowerment Project
 VỀ DỰ ÁN EU JULE: Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp (EU JULE) là dự án giữa chính phủ, Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc với mục tiêu chung là Tăng cường pháp quyền thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn; và mục tiêu cụ thể là Tăng cường tiếp cận công lý cho nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo.
Đối tượng hưởng lợi chính của dự án là những công dân Việt Nam, cụ thể là nhóm đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, cộng đồng dân tộc thiểu số và người nghèo
Ideas
Typography
Background usage
Application
Just Art - EU Justice and Legal Empowerment Project
2
57
0
Published:

Just Art - EU Justice and Legal Empowerment Project

Dự án tăng cường pháp luật và tư pháp (EU JULE) là dự án giữa chính phủ, Liên minh Châu Âu và Liên Hợp Quốc với mục tiêu chung là Tăng cường pháp Read More
2
57
0
Published:

Tools

Creative Fields