user's avataruser's avataruser's avataruser's avataruser's avataruser's avatar
B.Y.E. - Brand for Your Enemies

B.Y.E - thực hiện bởi TELOS/VTM Team
---------
Project lead : Lưu Trọng Nhân (Hopo)
Product design : Phung Ng Nhat Anh, Tuệ Tuệ
UI/UX Design : Đặng Trần Tuấn Trung
Content writing: Kiều Hải YếnNgân HuỳnhMinh Thư
Illustration Artist: Sa San, Tăng Thái Trung (Bạch Ngạn)
Developing: Toan BuiTrang Sĩ HưngHãy ghé thăm
để gây thêm nghiệp và ủng hộ TELOS nha :)))!


B.Y.E. - Brand for Your Enemies
219
2.7k
12
Published: