Català
​L'extinció comercial de la balena "Eubalena Glacialis" en el Mar Cantàbric va fer navegar als mariners bascos a noves destinacions creant llengües com el crioll basc-islandès i el pidgin algonquí-basc. Intervenció realitzada a la Patxa Plaza, lloc de trobada a la ciutat de Baiona on es promou la cultura basca per gent local i visitants.

Castellano
La extinción comercial de la ballena “Eubalena Glacialis” en el Mar Cantábrico hizo navegar a los marineros vascos a nuevos destinos creando lenguas como el criollo vasco-islandés y el pidgin algonquino-vasco. Intervención realizada en Patxa Plaza, lugar de encuentro en la ciudad donde se promueve la cultura vasca para gente local y visitantes.

English
The commercial extinction of the “Eubalena Glacialis” whale in the Cantabrian Sea made the Basque sail to new destinations, which created new languages such as Basque-Icelandic and Algonquin-Basque. Intervention in Patxa Place, where locals and visitors gather, celebrate and promote Basque culture.

Production: Points de Vue


Handmade screen print Sold Out
"Hizkuntza" Wall (Baiona, French Basque Country)
1k
5.9k
38
Published:

"Hizkuntza" Wall (Baiona, French Basque Country)

Castellano La extinción comercial de la ballena “Eubalena Glacialis” en el Mar Cantábrico hizo navegar a los marineros vascos a nuevos destinos c Read More
1k
5.9k
38
Published: