Concept Rabobank - Iconen uit de regio


Rabobank
​​​​​​​


De verbinding verbeeld
Herkenbare en unieke beelden om onderlinge verbinding en lokale verankering uit te dragen.
Die opdracht kreeg fotograaf Bertil van Wieren van Rabobank Vaart en Vechtstreek. De rivier de Vecht werd gekozen als gemeenschappelijke factor. Maar na intern overleg bleek dat niet de gedroomde oplossing.


In een mail verwoordt het marketingteam het als volgt:
“We kregen de feedback dat de Vecht maar een deel van ons ‘werkgebied’ is en dat plaatsen als Hasselt, Nieuwleusen, Dedemsvaart en Balkbrug zich daar niet mee verbonden voelen. Zouden jullie daarom met ons willen meedenken hoe we ook met deze plaatsen de verbinding kunnen houden?”

Zo ontstond het idee om lokale ‘landmarks’ in te zetten, teruggebracht tot herkenbare illustratieve vormen. Door deze te combineren met neutrale, verbindende illustraties die herkenbaar zijn voor de regio (denk aan water, groen en recreatie) ontstaat een unieke, diverse en levendige beeldtaal. Ieder marktteam kan met de ‘eigen’ landmarks een lokale variant samenstellen.

-

EN
Recognizable and unique images with which have to communicate interconnection and local anchoring. That assignment was given to photographer Bertil van Wieren, courtesy of Rabobank Vaart and Vechtstreek. The river Vecht was chosen as a common factor. But after internal discussion, this was not the ideal solution.
In a mail to Bertil the marketing team puts it as follows:

"We received feedback that the Vecht only flows through part of our 'work area' and that places such as Hasselt, Nieuwleusen, Dedemsvaart and Balkbrug do not feel connected to it. Would you care to join us in thinking how we can keep the connection with these places? "

This led to the idea of using local 'landmarks', reduced to recognizable illustrative forms. By combining these with neutral, interconnecting illustrations that are recognizable for the region (think of water, greenery and recreation), a unique, diverse and lively visual language is created. Every market team can compile a local variant with its 'own' landmarks.


 
Rol:
Concept / ontwerp / illustratie 
 
Portret fotografie: 
Bertil van Wieren
 
 
 
 
 
 
 
 
Concept Rabobank - Iconen uit de regio
12
438
0
Published:
Multiple Owners
Jasper Fransen

Concept Rabobank - Iconen uit de regio

Connecting Rabobank's market teams. A designproject building landmarks from photographs After consultation, the idea arose to use local 'landmar Read More
12
438
0
Published: