Hovedmålet for Høyskolen Kristiania var å øke synlighet, skape bedre konsistens i budskapene og øke antallet søkere totalt. GK var en sentral aktør og rådgiver i sammenslåingen av Westerdals og Høyskolen Kristiania. For å nå målene anbefalte GK blant annet å vise mangfoldet av studieprogrammene og synliggjøre at høyskolen ser deg og ditt behov. Basert på dette utviklet GK kommunikasjonskonseptet: Av alt du kan bli – bli den du er. Vi utforsket og utnyttet oss av mulighetsrommet i høyskolens eksisterende visuelle identitet og skapte et fornyet grafisk univers som ble tatt ut i alle produserte flater. Studiekatalogene skulle bidra til opplevelsen av høyskolen som en skattkiste av jobbmuligheter.

HK og Westerdals fikk flere søkere og flere opptaksprøver enn året før. Det var over 400 studenter på ventelister. Første studietilbud ble sendt ut 25. januar 2018 og det tok 26 sekunder før første kontrakt var signert.
Høyskolen Kristiania
565
6,772
18
Published:

Høyskolen Kristiania

Studiekataloger for Høyskolen Kristiania 2018
565
6,772
18
Published:

Creative Fields