Song Nam's profile
NGHĨA TRANG SINH THÁI BẮC PHAN THIẾT
NGHĨA TRANG SINH THÁI BẮC PHAN THIẾT
• Quy mô : 128 ha
• Tổng mức đầu tư : 300 tỉ đồng 
• Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Tống Nam Thái Sơn
• Phạm vi công việc : Khảo sát địa hình, địa chất, Quy hoạch chi tiết 1/2000, Quy hoạch chi tiết 1/500. Thiết kế chi tiết hạ tầng và công trình. Xin phép xây dựng.
* Công trình có tượng Phật Di Lặc cao 49m, đạt kỷ lục Đông Nam Á.

NGHĨA TRANG SINH THÁI BẮC PHAN THIẾT
1
36
0
Published:

NGHĨA TRANG SINH THÁI BẮC PHAN THIẾT

NGHĨA TRANG SINH THÁI BẮC PHAN THIẾT Phạm vi công việc : Khảo sát địa hình, địa chất. Quy hoạch 1/2000, 1/500. Thiết kế chi tiết hạ tầng và công Read More

1
36
0
Published:

Creative Fields