user's avatar
OLE ROHKEM ajakirja küljendus
OLE ROHKEM tudengiajakiri / OLE ROHKEM Student magazine
2016 - 2017
Fotod ja kujundus / Photos and design: Kristin Juurmaa

Töötasin OLE ROHKEM ajakirjale aastatel 2016-2017. Ajakiri ilmus kord kuus. Siin saab näha minu valitud väljavõtteid erinevatest ajakirja numbritest.

I worked for OLE ROHKEM magazine 2016-2017. We gave out a magazine once a month. Here you may find few previews selected from my choice of magazines.
OLE ROHKEM ajakirja küljendus
1
45
0
Published: