Spacecomposition
Consultants: Zsolt Vasáros, DLA - Szabolcs Helfrich - Gábor Szelei
"Spacecomposition is the first semester’s creative practice course at BME. The aims of the course is to introduce to the students the basics of composing architectural spaces through creative exercises and creating handmade models which proves to unleash and develop hidden creativity. In the process of solving abstract exercises and by differential evaluation the students get to know the nature and possibilities hidden in spacemaking and are confronted with the effect of their design to people and the environment. The acquired knowledge lays a foundation of architectural thinking for later projects. The course is taught at the first semester, which means it is the first contact with architectural design for many of the students. The sessions take place in 10 groups of 18-25 people each led by a leading tutor and 2 or 3 correctors. The duration of the projects is 1 to 2 weeks each."
 
Based on the annotation of the course by BME Department of Public Building Design
"A térkompozíció az első félév kreatív gyakorlati tárgya (5 óra/hét). A gyakorlatokon a térkompozíció alapjaival ismerkednek meg a hallgatók. A tantárgy célja egyrészt a mindenkiben valamely fokon meglévő kreativitás fejlesztése, másrészt az építészeti téralkotás sajátosságainak megismertetése térkompozíciós feladatok megoldásával, modellezésével. A hallgatók a kreativitást fejlesztő absztrakt térképzési feladatok megoldása és a megoldások részletes értékelése során megismerik az építészeti téralkotás sajátosságait, lehetőségeit, az építészeti terek emberre, környezetre gyakorolt hatását. Az így megszerzett ismeretek a konkrét építészeti tervezéshez nyújtanak megalapozást, segítséget. A tárgy első évfolyam első félévében van, így az első találkozást jelenti az építészettel. A foglalkozások tíz, egyenként kb. 18-25 fős csoportokban folynak, a csoportokat vezető oktató mellett legalább kettő, de inkább három korrektorral. A feladatok elkészítésére 1 vagy 2 hét idő áll rendelkezésre. Az órák során a csoportok rövid, bevezető előadást kapnak a következő témakörről és feladatról. Azóra gerincét az elkészített aktuális munkaközi vagy kész munkák megbeszélése adja. Minden hallgatónak ismertetnie kell alkotását, melyet közös kiértékelés követ. A cél, hogy a hallgatók egymás munkájához is hozzászóljanak, így kialakulhasson egy sajátos alkotói műhelyszellem légköre. "
BME Középülettervezési tanszék tárgyleírásából