Cars Kuiperij's profile

Factuur, offerte, VNCP

Factuur & offerte, Van Nugteren Coaching en Projectbegeleiding
Op de factuur en offerte moet een logische prijsopbouw te vinden zijn, met omschrijving. Zowel de totaalprijs excl. BTW, de te betalen BTW en de totaalprijs incl. BTW moeten vermeld worden. Daarnaast is het van belang dat er een factuur- of offertenummer, kenmerk en datum op de factuur / offerte te vinden is.

In het geval van een factuur moet de ontvanger gewezen worden op de betaaltermijn van twee weken. In het geval van een offerte moet er ruimte zijn om te tekenen voor akkoord.
Er moet aangegeven worden dat de ontvanger bij akkoord de offerte binnen 30 dagen ondertekend moet retourneren.
Factuur, offerte, VNCP
Published:

Factuur, offerte, VNCP

Published: