O projektu
Interaktivní výukový program s názvem Sedím a jedu! připravený Domem dětí a mládeže Tišnov je určen pro žáky 3.- 8. tříd ZŠ, učitele a vozíčkáře. Cílem projektu je edukace dětí v otázce života vozíčkáře, pochopení odlišných potřeb, porozumění, umění pomoci, přenesení teorie do reality (vyzkoušení si jízdy na invalidním vozíčku) a integrace vozíčkářů do společnosti. Dále propojit všechny cílové skupiny, zbavit předsudků a obav z neznámého.