• Add to Collection
  • About

    About

    Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit kailan hindi Niya tayo iniwan.
    Published:
Kahit gaano kahirap ang buhay, kahit kailan hindi Niya tayo iniwan.