Marionetka | KAROLINA JAKUBOWSKA
Wykonano pod przewodnictwem prof. nzw. dr hab. Michała Kacperczka

Projekt kampanii społecznej "Marionetka" wykonany w trakcie studiów na kierunku grafika w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Zadaniem każdego studenta było stworzenie dowolnej kampanii reklamowej lub społecznej.  

Koncepcja kampanii opiera się na krzyżaku, który symbolizuje kościół jako księży nawołujących wiernych do określonych postaw. W pierwszym etapie kampanii widoczny jest sam krzyż, po pewnym czasie umieszczany jest drugi element kampanii - słowo, a konkretnie osoby: ja, ty, my, wy, on, ona, oni, one.

--

marionette | KAROLINA JAKUBOWSKA
Design under supervision of prof. nzw. dr hab. Michał Kacperczyk

The project of the 'Marionette' social campaign was made during my studies of Graphics Design in Katowice School of Technology. The task of each student was to create any advertising or social campaign. 

Total concept of the campaign is based on a cross, which symbolizes the church as priests calling the faithful to specific attitudes. At the first stage of the campaign, the cross itself is visible, after some time the second element of the campaign is placed - the word: I, you, we, he, she, they.


Marionetka Campaign
49
232
14
Published:

Marionetka Campaign

The project of the 'Marionette' social campaign was made during my studies of Graphics Design in Katowice School of Technology. The task of each Read More
49
232
14
Published:

Tools