• Add to Collection
  • About

    About

    VROM & VenW Ambitions Renewal Rijnstraat 8 2010 Rijkshuisstijl Award, Category Printed Matter
    Published:
Ambitiedocument
Vernieuwing Rijnstraat 8

 
Total Identity
Achtergrond
Het huidige pand van het Ministerie van VROM (Rijnstraat 8) gaat vernieuwd worden. Deze vernieuwing zal het gebouw op veel terreinen ingrijpend moderniseren en geschikt maken voor het gebruik door meerdere onderdelen van de Rijksoverheid.

Doel
Met deze publicatie toont de Programmadirectie Nieuwe Huisvesting haar ambities. Ze wil de geesten rijp en enthousiast maken voor de gewenste vernieuwing. Niet alleen van huidige of toekomstige gebruikers van het pand, maar ook van de partijen die met deze opgave aan de slag zullen gaan.

Concept
In de tekst worden de ambities die de programmadirectie heeft helder en open beschreven. De visuele verhaallijn dient om de blik van de lezer te kantelen van ‘wat is’ naar ‘wat kan zijn’. Van 8 naar . De illustraties en verbeeldingen geven steeds meer ruimte om een echt nieuwe benadering voor de vernieuwing te kiezen.

Ambitie verbeelden
Bij het verbeelden van de ambitie worden in het document geen toekomstbeelden geschetst. Hoe de vernieuwing vorm zal krijgen is immers nog niet bekend. In plaats daarvan onderzoekt en prikkelt de publicatie. Door tekstueel en visueel vragen te stellen over gebruikers, de fysieke en ecologische footprint, locatie en over de functies die het gebouw heeft.

Samenwerking
Concept en ontwerp zijn in zeer korte tijd tot stand gekomen. In deze ‘pressure cooker’ is de traditionele presentatiecyclus vervangen door een frequent overleg waarbij wederzijdse voortgang werd gedeeld. Dit is een effectieve en inspirerende werkwijze gebleken, waarin het projectteam op symbiotische wijze de publicatie heeft gevormd.


AWARD
2010 Rijkshuisstijl Award, Category Printed Matter

FACTS
Client: Programmadirectie Nieuwe Huisvesting, Ministeries VROM en VenW
Agency: Total Identity, The Hague

CREDITS
Design: Marthe Bjelkarøy, Edwin van Praet, Sandra Roozen
Desktoppublishing: Paul Monster
Client Services: Marcel Douw, Erik Mastebroek