----

Ibinabahagi ko sa lahat ang una kong font sa loob ng tatlong taon
mula nang gawin ko ang Bayani Baybayin noong 2015.
(Sharing my first font after 3 years from creating my first true font, Bayani Baybayin.)
Maraming salamat sa interes, oras, at sa pag-aabalang bigyang atensyon ang Baybayin!
(Thank you for your interest, time, and effort in giving attention to Baybayin!)

KEYBOARD GUIDE: FREE DOWNLOAD
For the font download links, scroll to the bottom part of this page.
Free to download / Libre i-download

BAYBAYIN SISIL Free Font
Published:

BAYBAYIN SISIL Free Font

FREE DOWNLOAD Baybayin SISIL Font Baybayin Script (Philippines)

Published: