• Add to Collection
  • About

    About

    Identitat, Web, App iMerchandising de Tourmix. Xarxa social que funciona com a guia interactiva, creada i modificada per la pròpia comunitat d’us… Read More
    Identitat, Web, App iMerchandising de Tourmix. Xarxa social que funciona com a guia interactiva, creada i modificada per la pròpia comunitat d’usuaris. Read Less
    Published:
Tourmix és una xarxa social que funciona com a guia interactiva, creada i modificada per la pròpia comunitat d’usuaris.
Tourmix es una red social que funciona como guía interactiva, creada y modificada por la misma comunidad de usuarios.
 
 
 
 
1. FORMA
HEXÀGON = Rusc d'abelles = Comunitat
A partir de la multiplicació d’aquesta figura obtenim una malla similar a un rusc d'abelles, amb la que es basa el sistema gràfic de Tourmix.
HEXÁGONO = colmena = comunidad
 
2. COLOR
DIN Schrift
 
 
 
LOGOSÍMBOL
LOGOSÍMBOLO
WEB + APP
 
PAPERERIA
PAPELERÍA
MERCHANDISING
1. BOSSES
    BOLSAS
2. CÀMARA 
3. GUIA
Juny 2012