CRAFT JUNGLE

Own clothing brand related to beer? Why not, especially when creating the brand and its visual identity, you can use the agency's potential and enter the marketer's role. Although the brand itself and the CraftJungle.pl online store are our side activities, this project has brought new experiences – both when it comes to building and running the brand, as well as contact with a retail client. While creating a cooperative clothing line with AleBrowar, we have once again done something innovative on the Polish beer market.

CRAFT JUNGLE
Własna marka odzieżowa związana z piwem? Czemu nie, szczególnie gdy przy tworzeniu marki oraz jej identyfikacji wizualnej można wykorzystać potencjał agencji i wejść w rolę marketera. Chociaż sama marka i sklep online CraftJungle.pl to nasza poboczna działalność, to ten projekt wniósł nowe doświadczenia – zarówno jeśli chodzi o budowanie i prowadzenie marki, jak i kontakt z klientem detalicznym. Tworząc kooperacyjną linię odzieży z AleBrowarem, kolejny raz zrobiliśmy coś nowatorskiego na polskim rynku piwa.​​​​​​​


CRAFT JUNGLE
142
1.4k
3
Published:

CRAFT JUNGLE

Own clothing brand related to beer? Why not, especially when creating the brand and its visual identity, you can use the agency's potential and e Read More
142
1.4k
3
Published:

Creative Fields