Move Gallery je mobilním galerijním prostorem, který díky své formě putujícího „kontejneru“ umožňuje snadno a atraktivně komunikovat s širokou veřejností, a to i v galeriemi často opomíjeném kontextu malých obcí a regionu. Move Gallery má za cíl představovat výtvarné projekty a vize s hlubším kulturně-sociálním dopadem (zejména projekty vznikající na pudě Fakulty umění a designu v Ústí nad Labem).Instalace Když pábů dá představí veřejnosti komplexní teoretické i vizuální pojetí projektu Move Gallery. Formou nadsázky konfrontuje návštěvníka s prostředím menších obcí, pro které je galerie především určena. Sama galerie se tak stane výstavním exponátem, čímž dojde jistému zrcadlení jejího kurátorského konceptu – zatímco Move Gallery jako galerie přibližuje umění obyvatelům menších obcí, Move Gallery jako exponát přiblíží svět obyvatel menších obcí rezidentům metropole Prahy.
Move Gallery
9
476
0
Published:

Move Gallery

Move Gallery 2011 Martina Calajová, Michal Kukačka Fotografie: Marek Štim
9
476
0
Published: