8 blinks of an eye
Fashion
Style Antonia Yordanova
Hair Joro Petkov
Make up Maria Stankovich
Style assistant Cvetomir Goranov
Models Hristina Veskova@Ivet Fashion
              Zaga@Next one MA
8 blinks of an eye
223
5.7k
5
Published:
Multiple Owners
momchil hristov