Rebranding Troubadour - Grand café
 
 
Grand café / restaurant
De Troubadour
 
 
Niet te missen aan de rand van het centrum van Hardenberg: de Troubadour.Een gevestigde naam, bekend als muziekcafé voor jong en oud. Vooral in de weekendenhet domein van stappende jongeren. Tot een verwoestende brand in 2016 een abrupt einde maakte aan de wekelijkse dansavonden. Na de eerste schrik en de teleurstelling om het verlies, realiseerde eigenaar Herman Potgieter zich dat dit ook een kans was, een moment om zaken onder de loep te nemen. Resultaat: de focus wordt verlegd van muziek naar lekker eten en drinken. De Troubadour gaat vanaf medio 2018 verder als grand café en restaurant.

Tijd dus voor een (visuele) herpositionering.
 
 
 
EN
Not to be missed at the edge of the center of Hardenberg: the Troubadour. An established name, known as a music café for young and old. Especially in the weekends - the domain of partying young people. Until a devastating fire in 2016 made an abrupt end to the weekly dance nights.
 
After the first shock and the disappointment for the loss, owner Herman Potgieter realized that this was also a chance, a moment to take a closer look at matters. Result: the focus shifts from music to good food and drink. The Troubadour will continue as a grand café and restaurant from mid-2018 onwards. Time for a (visual) repositioning
 
 
 Client: Grand Café Restaurant Troubadour 
Discipline: Corporate identity
Photography: Bertil van Wieren, Hardenberg
Website: StandOut media

-
Thank you!Rebranding Troubadour - Grand café
24
652
0
Published:
Multiple Owners
Jasper Fransen