user's avataruser's avatar
FLUIDO. variable font and website / MA Diploma
Typography
CONCEPT / KONCEPCIÓ

ENG:
Within this project I designed a variable font called Fluido and a website for it, which is primarily used by graphic designers. But it can serve as a useful tool for anyone else who is interested in the subject.

Unlike other existing variable fonts, the Fluido font can transform from sans (or grotesque) to serif (or antiqua) without using plus alternate versions of the character. Also it can transform to slant and contrasted instances. Moreover the slanted states of the antiqua instance's (contrast+serif+italic axis combination) lowercase letters change to real italic characters. Thus, from grotesque to antiqua, a lot of font styles can be created from a single font file.

The website, which made for the font helps to choose the proper settings of Fluido for a specific job or any graphic design with text. Additionally, the user can create custom font styles from Fluido using sliders or by randomly generated font parameters. Because the Fluido variable font consists of a single font file, the user does not need to handle large amounts of data from fonts with a predefined feature. Instead, you can change the parameters of the font itself.

HU:
Munkám az általam tervezett Fluido nevű variable betűtípusból és egy ahhoz készített weboldalból áll, melynek elsődleges felhasználói tervezőgrafikusok. Ám hasznos eszközként szolgálhat bárki más számára is, aki érdeklődik a téma iránt. 

A Fluido font eltérően a már létező variable betűtípusoktól képes talpatlan stílusból talpassá alakulni anélkül, hogy ehhez plusz alternatív karaktereket kellene alkalmazni. Emellett képes dőlt változattá és kontrasztossá formálódni. Ráadásul az antikva dőlt állapota valódi italic-ra változik. Így lényegében a groteszktől az antikváig rengeteg betűstílust létre lehet hozni egyetlen fontból. 

A betűtípushoz készült weblap az oldalon látható grafikák által segít kiválasztani a Fluido megfelelő beállításait egy adott munkához vagy bármely, szöveggel rendelkező tervezett grafikai felülethez. Emellett a felhasználó a Fluido-ból saját egyedi fontstílusokat is létrehozhat csúszkák segítségével vagy a font paramétereinek véletlenszerű generálásával. Mivel a Fluido variable font egyetlen fontfájlból áll, a felhasználónak nem kell nagy adatmennyiséget kezelnie előre rögzített tulajdonságú betűtípusokból, hanem magának a fontnak a tulajdonságait változtathatja.

EXHIBITION:
Foto: Gábor Csongor Szigeti
Foto: Gábor Csongor Szigeti
Foto: Gábor Csongor Szigeti
Foto: Gábor Csongor Szigeti
Foto: Gábor Csongor Szigeti
Foto: Gábor Csongor Szigeti
Foto: Zsolt Kolcsár
Foto: Szabolcs Süli-Zakar


Try out the website!!!
— FLUIDO.SITE —


FLUIDO. diploma project was made at 
the Media and Design Department,
of the Visual Arts Institute, 
Eszterházy Károly University,
Eger, Hungary.

Graphic Design MA

Design Consultants: Gábor Csongor Szigeti – lecturer, Szabolcs Süli-Zakar DLA – senior lecturer 

UI/UX Consultatnt: Balázs Faa – college associate professor


FLUIDO. variable font and website / MA Diploma
1.2k
9.7k
50
Published: