Pop-up restaurant AARDE
Pop-up restaurant Aarde 
Een pop-up restaurant dat kritisch kijkt naar de voedsel industrie en haar gebreken. Wij willen hier aandacht aangeven door food en design met elkaar te combineren en jullie mee te nemen in ons verhaal. Ons doel is om de gasten bewust te maken en te shockeren hoe de huidige industrie te werk gaat.

De voedsel industrie heeft vele haken en ogen. Het stukje vis, vlees of groente wat uit eindelijk op jouw bord terecht komt heeft een lange weg afgelegd waarvan veel mensen zich niet van bewust zijn. We serveren een 6 gangen menu met elk een eigen thema.
(A pop-up restaurant that looks critical at the food industry and her defects. We want to highlight this to combine food and design and want to take you in our story. Our goal is to make guests aware of the shocking truth of the food industry. That piece of fish, meat or vegetable that lies on your plate covered a long distance and many people are not aware where it comes from. We serve a 6 course tasting menu with a variety of themes.)
ACT 1 | INSECTS

Het eten van insecten is duurzaam, want hetheeft een flink aantal voordelen voor het milieuboven het eten van bijvoorbeeld vlees. De drie hoofdpunten hierbij zijn: minder uitstootvan broeikasgassen ruimte, een efficiënteomzetting van voer naar vlees en ruimte.
ACT 2 | OVERBEVISSING

Supertrawlers vissen met netten waar 13 jumbojets in passen en gebruiken hightech sonar om scholen vis op te sporen. En longline vissers zetten kilometers lange lijnen met duizenden haken met aas overboord en komen later kijken wat ze gevangen hebben. Dit leidt tot veel bijvangst van vissen, haaien, schildpadden en zeevogels die op het aas afkomen. Vissen op deze schaal heeft zware gevolgen gehad voor het leven in zee en veel van de grotere vissoorten zoals haaien, blauwvintonijn , en zwaardvis zijn meer dan 90% van hun populatie kwijtgeraakt door decommerciële visserij. Om deze soorten te redden is het essentieel dat wij de visserij terugbrengen tot een minimaal duurzaam niveau waarbij bijvangst verhinderd wordt.
ACT 3 | LEG BATTERIJ KIP

Legkippen komen nooit buiten en hebben binnen weinig ruimte. Ditgebrek aan ruimte en afleidingzorgt ervoor dat de hennen elkaar tot bloedens toe verwonden. Daarom worden de snavelpuntjes verwijderd. Een pijnlijke ingreep.Ook het vangen van de hennenvoor de slacht gebeurt niet zachtaardig. Sommige hennen lopen botbreuken op. Hoe zit het dan met de haantjes? Die zijn er niet. Haantjes worden namelijk direct na de geboorte vergast of levend vermalen. Omdat de traditionele legbatterijwaar een kip één A4 aan leefruimte heeft, zonder stok, nest of strooisel – is verboden in Europa, leven alle kooikippen nu in verrijkte kooien of koloniehuisvesting. Dat klinkt misschien beter, maar is nog steeds dieronvriendelijk. In een verrijkte kooi heeft een kip
iets meer dan een A4’tje aan leefruimte. Er is een zitstok, een plastic grasmatje met wat strooiselen een plastic flap die als legnestdient. Hiermee wordt niet aan haar basisbehoeften voldaan.
ACT 4 | FOIE GRAS

Voor de productie van foie gras wordt de gans in de laatste twee tot drie weken voor de slacht onder dwang gevoerd. Deze dwangvoeding, in het Frans gavage genoemd, gebeurt door een lange stalen of rubberen
buis in de keel te duwen. Hierdoor wordt driemaal daags een vette maïspap rechtstreeks de slokdarm ingepompt. Dit veroorzaakt angst, pijn en ernstigeademhalingsproblemen. Ook lopende ganzen het risico dat hun slokdarm wordt geperforeerd door de stalen buis. Door het vele en vetrijke voer ontstaat een zieke vervette lever, foie gras, die haar werk niet meer kan doen. De opgezwollen lever drukt de poten in zo’n positie, dat lopen moeilijk is. Als de slachtleeftijd nadert, kunnen veel dieren dan ook niet meer normaal lopen. Een deel van de ganzen raakt gewond aan hals en keel, en loopt infecties op. Het sterftecijfer stijgt met een factor tien à twintig.
ACT 5 | HANGEND AAN DE SLACHTLIJN

Het leven van de dieren uit de vee-industriewordt beëindigd door het slagersmes.Runderen, varkens, schapen en andere hoefdieren worden na de bedwelming (aldan niet effectief uitgevoerd) onderstebovenomhoog gehesen aan vleeshaken om gekeeld te worden. Dat betekent dat de twee halsslagaders van het slachtdier doorgesneden worden. Vervolgens laat men het dier aan de haak leegbloeden. Bij een goed uitgevoerde keling spuit het bloed in snel tempo uit de slagaders. Maar het risico op welzijnsproblemen is groot.Onvoldoende ‘snijvaardigheid’ van hetpersoneel, holle messen en het onvoldoende checken van de correcte uitvoering van de keling hebben als dramatisch gevolg dat de doodsstrijd gerekt wordt en de dieren hun bloederige levenseinde bewust beleven.
ACT 6 | SUGAR RUSH

In Nederland krijgen we iedere dag gemiddeld 1,5 tot 2 keer te veel suiker binnen. We zitten op zo’n 30 suikerklontjes per dag, terwijl de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om per dag niet meerdan 12,5 (vrouwen) of 15 suikerklontjes (mannen) binnen te krijgen. Dit kan leiden tot overgewicht en een groter risico op diabetes type 2. De voedingsindustrie doet te weinig om de hoeveelheid suikers in onze voeding terug te dringen. Suiker wordt op verpakkingen lang niet alleen suiker genoemd. Suiker heeft ook veel andere namen zoals dextrose, fructose, lactose, honing, ahornsiroop, en kandij.
Pop-up restaurant AARDE
5
73
0
Published: