user's avatar
DAIKTŲ ISTORIJOS / OBJECTS WITH STORIES

Objects with stories / Daiktų istorijos
The thing about things is that they can start meaning things nobody actually said

ENG 
(CC for subtitles)

What objects do we value the most? Why do we get so attached to ordinary inanimate objects? And why sometimes it is so hard to let go of certain stuff?  The universe is made of stories, not of atoms — poet Muriel Rukeyser has once said. Ask anybody about the most meaningful object he owns, and you’re sure to get a story. Usually, the story is much more important than the object itself. 

I lost my dad in 2008. It's hard to let go on one of the most important person in life. So I tried to keep memories of him in a symbolic way. A lot of stuff was left that reminds me of him — VHS cassettes, CDs, photographs, drawings. But there was one object that became extremely important to me. 

LT

Pakalbėkime apie daiktus. Kokius vertiname labiausiai? Kodėl prisirišame prie tam tikrų daiktų? Ir kodėl su kai kuriais jų išsiskyrimas yra itin sunkus?  „Visata sudaryta iš istorijų, o ne iš atomų — poetė Muriel Rukeyser yra pasakiusi. Geros istorijos net ir elementariausius buities daiktus gali paversti svarbiais ir reikšmingais. Dažnai istorija yra svarbesnė už patį daiktą. Paklauskite draugo apie jam svarbiausią turimą daiktą ir panašu, kad sulauksite vienos. 

Netekau savo tėčio būdama 13 metų. Sunku paleisti vieną svarbiausių žmonių, tad norisi jį išsaugoti atmintyje ar prisiminimuose, užkoduotuose daiktuose. Po tėčio mirties liko daug jo daiktų — VHS kasetės, CD diskai, nuotraukos, piešiniai. Tačiau vienas nedidelis daiktas tapo ypatingai svarbus man. A few screenshots:


Exposition / Ekspozicija

ENG

The idea was to give extreme attention on certain objects. Each object is presented as if it was a part of a museum exhibition. The purpose was to imitate hanging swings as a hint to childhood. These hanging plates presented 8 authentic objects that my dad once owned: red little box, a notebook, driver's license, a float bob, CD, VHS cassette, jeans tag, flight ticket. Each object calls out a memory or was a part of my dad's identity — represents the hobbies, activities and skills he had. One part of the exposition was intentionally left empty – the most important object has been lost.

LT

Ekspozicijos idėja – suteikti konkretiems daiktams ypatingo dėmesio ir reikšmės. Kiekvienas daiktas pateiktas tarsi muziejaus eksponatas, apšviestas koncentruota šviesa, nukreipta tik į jį. Buvo siekta imituoti kabančias supynes – sukurti aliuziją į vaikystę. Ant kabančių plokščių eksponuojami 8 autentiški tėčio daiktai: raudona dėžutė, užrašų knygelė, vairuotojo pažymėjimas, plūdė, CD diskas, VHS kasetė, džinsų etiketė, lėktuvo bilietas. Kiekvienas daiktas iššsaukia prisiminimus ir/arba yra tėčio identiteto dalis — pasakoja apie jo hobius, veiklą, sugebėjimus. Viena ekspozicijos dalis tikslingai palikta tuščia, kadangi svarbiausias daiktas  buvo pamestas.
Final Project at Vilnius Academy of Arts, Graphic Design, 2018 / Vilniaus dailės akademija, grafinio dizaino katedra, 2018
Supervisor / Darbo vadovas: Marius Žalneravičius
Thank you! / Ačiū!

DAIKTŲ ISTORIJOS / OBJECTS WITH STORIES
84
1k
3
Published:

DAIKTŲ ISTORIJOS / OBJECTS WITH STORIES

Objects with Stories is a personal project I did during my last year in Vilnius academy of Arts. What objects do we value the most? Why do we get Read More
84
1k
3
Published:

Tools