TEAWILL

Návrh konceptu značky TEAWILL. Název je složenina anglických slov čaj a vůle. Znamená pít čaj – posilovat vůli. Návrh vychází z jednoduché liniové grafiky, odkazující na Japonský minimalismus, kde je kultura pěstování čaje na vysoké úrovni.

TEAWILL se zaměřuje na prodej černého (červeného), zeleného a žlutého čaje. Symbol v logu se barevně přizpůsobuje čaji, který zrovna reprezentuje. Pro černý čaj je zvolena barva červená, jednak kvůli rozpoznatelnosti a jednak z důvodu že v Číně je černý čaj označován jako červený.

Symbol podléhá přesné geometrii a potkává se v něm čajový lístek se šálkem čaje. To vše obklopuje kruh abstraktně symbolizující sílu vůle.


Design of the TEAWILL brand concept. The name is a composite of English words tea and will. It means to drink tea – to strengthen the will.
The design is based on the simple line graphics, referencing to Japan's minimalism where the tea culture is at a high level.

TEAWILL focuses on the sale of black (red), green and yellow tea. The logo mark is in color, which adapts to the color of the tea it represents. For black tea, the color is red, on the one hand because of its recognizability and on the other hand because of the fact that black tea is called red in China.

TEAWILL logo is precisely geometric and symbolizes tea leaf and a cup of tea. That all surrounds a circle abstractly symbolizing the power of will.


---


Thank you for watching.

TEAWILL Branding
27
499
1
Published:
user's avatar
Vladimír Holan

TEAWILL Branding

Branding + Packaging concept for TEAWILL.
27
499
1
Published: