VNG Corporation ĐỜI ĐẸP LẮM (WHAT A BEAUTIFUL LIFE) 

date: Jan.2018
time: 2 weeks

+ Agency: Xanh Marketing
Script: Lại Quốc Ngọc Hân
Production house - Script development: Tree Entertainment​
Director: Nguyễn Kei  ( Nguyễn Phát​ )

+ Story board - Characters design - Script development: Phan Kim Thanh - Alzheimer13​ 

+ Animator: Dương Hoàng, TinhAnh Huỳnh, Nguyễn Lâm Hà Như 
Animation coloring / Illutrator: Dương Hoàng, TinAnh Huynh, Kate Hoang, Phan Kim Thanh 

+ Assistant: Nguyễn Quý, Linh Vu, Hoàng Minh

+ Music: 
vocal: Tuấn Lèo, Bích Trâm 
mixing: Bách 

+ VIDEO: link
VNG Animation MV - Đời Đẹp Lắm (What a beautiful life)
20
277
0
Published:

VNG Animation MV - Đời Đẹp Lắm (What a beautiful life)

20
277
0
Published: