huy nguyen's profile

Sài Gòn Hí Viện

“Sài Gòn Hí Viện” là một dự án nhỏ tiếp bước dự án “Vẽ Về Hát Bội ”mong muốn mang lại góc nhìn mới về nghệ thuật sân khấu cổ truyền Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng nhất là các bạn trẻ yêu thích văn hóa truyền thống.Rất cám ơn các bạn đã quan tâm .
  
“Sai Gon Hi Vien”, which follows the “Ve Ve Hat Boi” project, desires to bring a new perspective on Vietnamese traditional theater closer to the community, especially those who love the culture. Thank you for your interest.
POSTCARD 
nhân vật/figure : Khương Linh Tá
trích đoạn/excerpts: San Hậu
nhân vật/figure : Phàn Định Công
trích đoạn/excerpts: San Hậu
nhân vật/figure : Trương Phi ( Zhang Fei)
trích đoạn/excerpts: Trương Phi đi tuần
nhân vật/figure : Tạ Ôn Đình 
trích đoạn/excerpts: San Hậu
nhân vật/figure : Mộc Quế Anh
trích đoạn/excerpts: Mộc Quế Anh dâng cây
nhân vật/figure : Ngọc Kỳ Lân
trích đoạn/excerpts: Ngọc Kỳ Lân phá Hồng Thủy trận
nhân vật/figure : Thần Nữ/goddess
trích đoạn/excerpts: Thần Nữ dâng ngũ linh kỳ
nhân vật/figure : Hồ Nguyệt Cô
trích đoạn/excerpts: Hồ Nguyệt Cô hóa cáo
nhân vật/figure : Đào Tam Xuân
trích đoạn/excerpts: Đào Tam Xuân báo phu cừu
nhân vật/figure : Phàn Diệm
trích đoạn/excerpts: Phàn Diệm đại chiến Tạ Ôn Đình
Trích đoạn: Võ Tam Tư chém cáo
Trích đoạn: Tạ Ôn Đình chém Khương Linh Tá

Triển lãm ngày 29/6/2018 tại công viên Lê Thị Riêng
Gian hàng tại Lê Văn Miến Art Market Q2 ngày 2/6/2018
Gian hàng ngày 23/6/2018 tại Q2
Sài Gòn Hí Viện
Published:

Sài Gòn Hí Viện

Published:

Creative Fields