user's avatar
Odzyskana awangarda
Identyfikacja wizualna dla międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie – „Przestrzenie awangardy” oraz projektu „Odzyskana awangarda” w ramach którego, konferencja miała miejsce. Głównym tematem konferencji było szeroko rozumiane zagadnienie przestrzeni teatralnej w kontekście ruchów awangardowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Metafora „odzyskania awangardy” zobrazowana została przy pomocy zbliżania (wyostrzania) odległych (rozmytych) podstawowych figur geometrycznych.

Identyfikacja wizualna:
notes B6 (z obwolutą), program konferencji, animacja, banery internetowe, zaproszenie w wersji elektronicznej, torba płócienna.

(photo ©: Reprint Drukarnia / elipsy)
Odzyskana awangarda
38
559
3
Published: