user's avatar
Ruska 46 - space for culture
Exhibition & Signage
Ruska 46 - space for culture
Ruska 46 is a post-industrial building complex located in the center of Wrocław, Poland. It is an enclave of artistic initiatives and activities of various non-governmental organizations. It is a vibrant place, visited not only by people interested in culture and art but also by residents and tourists.
Ruska 46 is a creative, social, innovative workplace and also exchange of thoughts, experiences, impressions - thanks to the artists, associations, institutions and guests invited to cooperation here. As part of the project, brand identity, a way finding system outdoor and inside the building were
implemented. Logo design refers to the most characteristic part of the complex - a gallery of historical neon signs, well known to all residents of Wroclaw.

Ruska 46 - przestrzeń dla kultury
Ruska 46 jest położonym w centrum Wrocławia zespołem zabudowy o postindustrialnym charakterze, enklawą działań artystycznych i aktywności różnych grup i inicjatyw oddolnych. Jest miejscem tętniącym życiem, odwiedzanym chętnie nie tylko przez osoby zainteresowane kulturą i sztuką, ale też przez mieszkańców i turystów; miejscem pracy – twórczej, społecznej, innowacyjnej – i wymiany myśli, doświadczeń, wrażeń – dzięki działającym tu artystom, stowarzyszeniom, instytucjom oraz gościom zapraszanym do współpracy. Projekt logo nawiązuje w swej formie do najbardziej charakterystycznego elementu podwórza - galerii historycznych neonów. W ramach projektu zrealizowane zostały: identyfikacja wizualna, system oznakowania przestrzeni zewnętrznej oraz wewnątrz budynku.

Projekt graficzny/Graphic design: Artur Busz, Wrocławska Rewitalizacja
Zespół/team: Grażyna Adamczyk-Arns, Karolina Dajnowska-Kopeć, Piotr Jański, Joanna Sikorska
Realizacja oznakowania przestrzeni /realization: BGGA Warsaw Advertising Agency


Ruska 46 - space for culture
1.6k
15.2k
40
Published:

Ruska 46 - space for culture

Wayfinding system (indoor, outdoor) for Ruska 46 - space for culture
1.6k
15.2k
40
Published:

Tools

Creative Fields

Attribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No DerivativesAttribution, Non-commercial, No Derivatives