MAWATASAN
(to understand)
 
A Film by Iar Lionel Arondaing
Co-produced by Hyundai Aisa Resource Inc.
 
What if you woke up one day not knowing anyone, any place, and even yourself? What will you do, how will you start, where will you begin? Find out in “Mawatasan” a film by Tabula Rasa for Hyundai Short F.I.L.M.
 
 
 
 
SCREENSHOT
Kung sino at nasaan ako ngayon ay hindi gagap ng aking gunita. Parang isang bagong silang. Parang isang pilay na walang saklay. Sa ganitong simula… Paano nga ba ko magsisimula? Ano nga ba ang simula?
Ano ang nawawala sa pagkatao ko? Paano ko matutunton ang irigasyong didilig sa tigang na talampas ng aking alaala? Isang lang ang malinaw sa akin: Ang simula ay mahahanap sa isang paglalakbay.
Anong sarap na panoorin ang iyong pagtanaw sa kawalan sa ilalim ng malakas na pagluha ng langit. Ang pagpupumiglas ng ningning sa iyong mga mata halintulag sa iniluluwal na bagong kalawakan ay nakapagpapabingi sa panaka-nakang dagundong ng mga kulog paligid. Sa aki’y nagpapanhik-panaog ang kiliti at kilig.
At umalis ka nang hindi ko man lang nalalaman ang iyong pangalan. 
Kung bakit paulit-ulit akong pinagmumuntik-muntikanang sinasakmal ng mga luhang dumadausdos sa iyong mga mapupulang pisngi ay hindi ko mawari. At sa mga ganitong tagpo ay napapalitan ng paninikip ang naunang pagkukumawala ng aking dibdib.
At ang segundo ay pinalitan ng mga minuto, ng mga oras, ng mga araw. At ang bawat dumaang pagpanhik-panaog ng Haring Araw ay unti-unting isiniselyo ang iyong wangis sa aking isipan. At sa imahenasyon ay parang baliw kong hinahabi ang isang masayang mundo sa piling mo. At—at—at ang marami pang mga “Paano kaya” naglalaro sa aking isip.