user's avatar
Post stamps dedicated for technical monument
Pašto ženklo, voko ir antspaudo dizainas / Design for post stamp, envelope and stamp

ofsetinė spauda, tiražas - 50100 vnt. / offset print, edition - 50100 pcs.

Pašto ženklas skirtas tecnikos paminklui - karaliaus Vilhelmo kanalo seniesiems šliuzams, kurie buvo įrengti ties Lankupiais, 19 a. Atspindėti laikmečiui panaudojau senovinių atvirukų stilių ir tuo metu populiarų šriftą - fraktūrą. Pašto ženklų projektas buvo išleistas Lietuvos pašto. / Post stamps dedicated for technical monument - old canal locks of king William, that were build near Lankupiai, in 19 cent. To express that period I used the style of old postcards and the font - fraktur - that was popular at that time. Post stamps were published by Lithuanian Post Office.

https://www.post.lt/lt/apie-mus/naujienos/karaliaus-vilhelmo-senuosius-sliuzus-primins-pasto-zenklas

2017
Post stamps dedicated for technical monument
0
34
0
Published:

Post stamps dedicated for technical monument

0
34
0
Published: