ZAHAROVA FLAT
Studio: Zrobym architects
Project leader: Alexey Korablev
Architect: Katarina Rulinskaya
Location: Zaharova 105, Minsk, Belarus
Area: 92,6 m2
Year: 2018
Thank you!
ZAHAROVA FLAT
580
6.3k
12
Published: