• Add to Collection
  • About

    About

    Verejnú neanonymná súťaž na Logotyp mesta Ružomberok.
    Published:
RUŽOMBEROK - LOGO

Verejná neanonymná súťaž na logotyp mesta Ružomberok.

Aké atribúty by logo mesta Ružomberok malo vyjadrovať:
• charakter dynamického a živého mesta obklopeného horami v krásnej prírode Liptova
• úlohu mesta ako turistického i historického centra Liptova
• kultúrny aspekt mesta
• poloha mesta - križovatka ciest


SYMBOLIKA LOGA


Logo vychádza zo samotného názvu mesta Ružomberok, čiže z ruže pozostávajúcej z piatich lupeňov, z ktorých každý vyjadruje jedinečné atribúty mesta. Logo ako celok má aj ďalšie významy, ktoré sú doplnené vhodným písmom doplňujúcim symboliku loga mesta.

Tri vrchné lupene predstavujú tri významné slovenské pohoria, ktoré sú umiestnené podľa ich geografickej polohy vzhľadom na mesto Ružomberok - vľavo sa nachádza Veľká Fatra, uprostred Chočské vrchy a vpravo Nízke Tatry. Svetločervený lupeň je atribútom histórie a turizmu centra mesta. Tmavočervený lupeň predstavuje kultúrny aspekt mesta.
Prienik jednotlivých lupeňov predstavuje cesty k významým mestám Slovenska - Liptovský Mikuláš, Kraľovany, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica. Tieto cesty vychádzajú zo stredu mesta a naznačujú, že Ružomberok je križovatkou významných ciest.
Charakter dynamického mesta som vytvoril natočením obrysov lupeňa, čím som dosiahol efekt pohybu. Vyjadril som tým, že mesto je neustále v pohybe a rozvíja sa. Charakter živého mesta je zobrazený tiež týmto pohybom, znázorňuje ho však aj samotná predstava živej, kvitnúcej ruže, ktorá je symbolom života a plodnosti.

Písmo je tvarované tak, aby vhodne doplňovalo piktogram loga. Zakrivené konce písmen R, Ž a K predstavujú tŕňe na ruži. Tvar písma znázorňuje dynamiku a život mesta a celkovo oblé tvary písma spolu s piktogramom vytvárajú dojem harmónie a pokoja.
Ďalším veľkým pozitívom je, že nové logo znázorňuje ružu, ktorá sa nachádza aj v erbe mesta, takže verejnosť - a hlavne domáci obyvatelia - sa ľahšie s logom stotožnia. Týmto nové logo okrajovo nadväzuje na symboliku mestského erbu.

V súčasnosti sa každé moderné mesto zaoberá aj ekológiou krajiny a prostredia. Logo vyvoláva pocit harmónie mesta a prírody vďaka symbolu kvetu (ktorý je často symbolom ekológie), zelenej farbe a harmonickým oblým tvarom.