• Add to Collection
  • About

    About

    www.krupetskova.com
    Published:
 
SOPHIA
 

Photographer - Alena Krupetskova
Makeup&Hair - Yulia Brueva
Model - Sophia Medovaya
Style Anastasiya Gordeyko
Photographer's Assistant - Evgeniy Ternovetskiy