• Add to Collection
  • About

    About

    *Kết cấu hộp 5 khúc, màu sắc đỏ đen và bắt buộc sd hình ảnh Metropole cổ đã thành truyền thống của hộp bánh trung thu Metropole. *Sáng tạo trong … Read More
    *Kết cấu hộp 5 khúc, màu sắc đỏ đen và bắt buộc sd hình ảnh Metropole cổ đã thành truyền thống của hộp bánh trung thu Metropole. *Sáng tạo trong khuôn khổ cho phép, t biến tấu kết cấu hộp như 1 cuốn sách với phần history là bản sketch của t vẽ Operawings. *Sản phẩm mooncake MH 2012 có thêm version VIP với chai Macallan nổi tiếng là gợi ý hay cho lớp khách hàng thương lưu. Read Less
    Published: