Không Gian Âm (Negative Space) is a Vietnamese typography project based on negative things in life. 
Vietnamese alphabet contains 29 letters without F, J, W, Z but has some unique letters like Ă, Â, Đ, Ê, Ô, Ơ, Ư.
Each letter has its own word that tells different stories.Ảo tưởng (Delusion) / Ăn trộm (Thief) / Ấu dâm (Pedophilia)


Bảo thủ (Conservative) / Cờ bạc (Gamble) / Dâm dục (Lust)


Đố kỵ (Envy) / Ẻo lả (Effeminate) / Ế (Single)


Giả tạo (Fake) / Háu ăn (Gluttony) / Ích kỷ (Selfish)


Kiêu ngạo (Pride) / Lười biếng (Lazy) / Mù quáng (Blind)


Nghiện ngập (Addict) / Ong bướm (Unfaithful) / Ồn ào (Noisy)


Ở bẩn (Dirty) / Phẫn nộ (Wrath) / Quỷ quyệt (Insidious)


Ranh ma (Tricky) / Sân si (Drama Queen) / Tham lam (Greedy)


U uất (Vapour) / Ương ngạnh (Headstrong) / Vô cảm (Heartless)


Xa xỉ (Squander) / Yếu đuối (Weak)


Vô học (Thug) / Độc đoán (Arbitrary) / Hai mặt (Two faced) / Ba trợn (Brag)


Tứ ma (Four ghosts) / Ngũ dục (Five temptations) / Xấu xa (Evil) / Thất đức (Unethical)


"Bà tám" (Gossip) / Trì cửu (Lateness)BONUS
My other letters for assignment #1 (Design two drop caps) which has the same story with this alphabet. 
The left letter is C with the story about Narcissism and the S one is about the heartless effect.
Không Gian Âm / Vietnamese Typography Project
779
4,888
34
Published:

Không Gian Âm / Vietnamese Typography Project

"Không Gian Âm" is a Vietnamese typography project based on negative things in life. This project contains 39 individual negative space's artwork Read More
779
4,888
34
Published:

Tools

Creative Fields