Station Nederlands
Station Nederlands is een online programma voor nieuwe Nederlanders. Ze leren de taal door te luisteren naar lang-zaam en dui-de-lijk gesproken conversaties. Over kennismaken op een feestje, een bezoek aan de dokter, het zoeken naar werk en een gesprek op school.

Het programma had een nieuwe look & feel nodig en zodoende mocht Mevrouw van Mulken weer re-styl-en.

Station Nederlands is een programma van Oefenen.nl en ITTA, Kennisinstituut voor taalontwikkeling.