Μουσικός Κύκλος Ζωής
Γέννηση, Βιολοντσέλο.
Ανάπτυξη, Πιάνο.
Ενηλικίωση, Τραγούδι με Μετάφραση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
Ωρίμαση, Τρομπέτα.
Θάνατος, Τζεμπέ.
 
Μουσικός Κύκλος Ζωής
 
 
Η φωτογραφική σειρά Μουσικός Κύκλος Ζωής αποτελείται από πέντε εικόνες που συνθέτουν τα στάδια του κύκλου της ζωής μέσα από την φωτογραφική απεικόνιση της μουσικής και των μουσικών. Γέννηση, Ανάπτυξη, Ενηλικίωση, Ωρίμαση και Θάνατος. Τέσσερις εικόνες εμπεριέχουν ένα μουσικό όργανο από την κάθε οικογένεια μουσικών οργάνων και μία εικόνα αναφέρεται στην απόδοση της μουσικής με το τραγούδι σε μετάφραση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. Η εικαστική αφήγηση για την απόδοση του κάθε σταδίου ζωής με το εκάστοτε μουσικό όργανο είναι αλληγορική σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του υποσυνείδητου κόσμου του ανθρώπου στο εκάστοτε ηλικιακό στάδιο της ζωής του. Η φωτογραφική σειρά δημιουργήθηκε το Νοέμβριο του 2012. Τιμήθηκε με το 2ο βραβείο του Διαγωνισμού Φωτογραφίας «Μουσική και Μουσικοί» που διοργανώθηκε από τον KYMA FM κατά τη διάρκεια του Χειμώνα 2012. Η εικόνα που διακρίθηκε είναι το δεύτερο μέρος της φωτογραφικής σειράς Μουσικός Κύκλος Ζωής, με τον τίτλο Ανάπτυξη, Πιάνο, και μαζί με με την τρίτη εικόνα με τον τίτλο Ενηλικίωση, Τραγούδι με Μετάφραση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα συμμετείχαν σε ομαδική έκθεση φωτογραφίας του ίδιου διαγωνισμού.
 
 
 
Ευχαριστώ θερμά όσους βοήθησαν στην υλοποίηση της φωτογραφικής σειράς:
Γιώργος Τσιρογιάννης, Χριστίνα Παπαλίτσα, Daniel Estrada, Μαριλένα Κούφαλη, Άννα Λου Αρχοντίδου, Άγγελος Διαμάντης, Γιώργος Στυλιανού, Λεωνίδας Κούφαλης, Ειρήνη Νίκα, Εύα Μπαλάση, Τζένη Λιμογιάννη , Γιώργος Στένος Φραντζιός, Νατάσα Κατηρτζόγλου Καββαδία.
 
Μουσικός Κύκλος Ζωής
 
 
The photographic series Μουσικός Κύκλος Ζωής [Musician Life Cycle] consists of five images that make up the stages of the cycle of life through the photographic representation of music and musicians. Birth, Growth, Adulthood, Maturation and Death. Four images containing a musical instrument from each family of musical instruments and one picture refers to the performance of music by singing in translation in Greek sign language. The visual sense of each image and the performance of the stage of life with each musical instrument is allegorical in relation to the essential meaning. The photographic series was created during November of 2012. Honored with the 2nd place in the “Music & Musicians” Photography Competition, organized by KYMA FM during Autumn-Winter 2012. The winning picture is the second part of the photographic series Μουσικός Κύκλος Ζωής [Musician Life Cycle], titled as Ανάπτυξη, Πιάνο [Growth, Piano], together with the third picture titled as Ενηλικίωση, Τραγούδι με Μετάφραση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα [Adulthood, Song with Translation in Greek Sign Language] participated in the group photography exhibition of the same contest.
 
 
 

I warmly thank those who helped in achieving the photographic series:
Γιώργος Τσιρογιάννης, Χριστίνα Παπαλίτσα, Daniel Estrada, Μαριλένα Κούφαλη, Άννα Λου Αρχοντίδου, Άγγελος Διαμάντης, Γιώργος Στυλιανού, Λεωνίδας Κούφαλης, Ειρήνη Νίκα, Εύα Μπαλάση, Τζένη Λιμογιάννη , Γιώργος Στένος Φραντζιός, Νατάσα Κατηρτζόγλου Καββαδία.
Μουσικός Κύκλος Ζωής
25
1182
1
Published:

Μουσικός Κύκλος Ζωής

Musician Life Cycle
25
1182
1
Published:

Creative Fields

Copyright Info

No use is allowed without explicit permission from owner