"BERDINEN ARTEKO TRATU TXARREN KASUETAN JARDUTEKO PROTOKOLOA, IRAKASKUNTZA EZ-ARAUTUAREN ESPARRURAKO"
"PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE MALTRATO ENTRE IGUALES EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO FORMAL"
BAKEOLA • EDE FUNDAZIOA • EUSKO JAURLARITZA