'DARK LINE'

Architects: Denis Glushanin, Alevtina Gudovskaya, Ilya Shubochkin
Area: 87 m²
Location: Russia, Novosibirsk
Year: 2018