Made for exhibiton called RZIZAJN this is sculpture and desingn in one. 
Czy betonowe donice przedstawiające żeńskie partie ciała są symbolem –matki ziemi, koła życia, urodzaju ? Czy może po prostu zwykłą donicą na kwiaty?
Are concrete flower pots depicting female parts of the body - symbol of the earthmother, the wheel of life, harvest? Or maybe just a flower pot?
Materiały/materials: beton,mech, rośliny/concrete,moss,plants
foto by Bartosz Żukowski
Foto by Marcin Cybula