Η ΠΑΛΙΑ ΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΤΗΕ OLD VISUAL IDENTITY
H ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ - OUR PROPOSAL
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  - NEW IDENTITY APPLICATIONS