• Add to Collection
  • About

    About

    Our first title
    Published:
Feminizem v Čudežni deželi (Žepni portal) je knjiga, ki jo je oblikoval in založil Artizan - uredila in ilustrirala jo je Janja Rakuš, sfinancirala pa Skupina naprednega zavezništva socialistov & demokratov v Evropskem parlamentu ...

Feminism in Wonderland (Pocket Portal) is a book, designed and published by Artizan - it was edited and illustrated by Janja Rakuš and financed by Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament ...