• Add to Collection
  • About

    About

    Personal project. Branding concept for flytteportalen.no
    Published:
Visual identity consept designed for flytteportalen.no
This is a personal project. Flytteportalen AS has never asked for it.  

Flytteportalen gjør det enklere for deg som flytter å sende en flyttemelding til de du har et kundeforhold til. Flytteportalen tilbyr også en flytterelatert handelsportal der du enkelt får oversikt over tilbud på tjenester til din bolig.Flytteportalen samler aktører på markedet innenfor strøm, tele, kabel-tv, bredbånd, energi, osv. På denne måten kan du enkelt velge ut det tilbudet som passer deg og din bolig best.
Idea
Construction