Zodiak - Warsaw Center of Architecture

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK

Warszawski Pawilon Architektury ZODIAK zlokalizowany będzie w wyremontowanym i dostosowanym do nowych funkcji dawnym pawilonie Zodiak, stanowiącym element Ściany Wschodniej, najważniejszego założenia urbanistycznego stolicy. Dzięki doskonałej lokalizacji Warszawa zyska centralnie położony i widoczny w przestrzeni punkt  znaczeniu kulturalnym i społecznym. Przywrócenie świetności temu obiektowi wpisuje się w program rewitalizacji całego zespołu Ściany Wschodniej (odnowiony Pasaż Wiecha, remont i nadbudowa Domów Centrum, plany przebudowy Rotundy). Przekształcenie zaniedbanego budynku i nadanie mu nowej wartościowej funkcji jest też symbolem poszanowania dziedzictwa architektonicznego stolicy i podkreśla związek przeszłości z przyszłością miasta.


The Warsaw Architecture Pavilion ZODIAK will be located in the renovated Zodiac Pavilion, which is a part of the Eastern Wall, the most important urban plan of the capital, renovated and adapted to the new functions. Thanks to its excellent location, Warsaw will gain a centrally located and visible cultural and social point of view. The restoration of the splendor of this object is part of the revitalization program of the whole Eastern Wall complex (renovated Pasaż Wiecha, renovation and superstructure of Domów Centrum, redevelopment plans for Rotunda). Transforming a neglected building and giving it a new valuable function is also a symbol of respect for the architectural heritage of the capital and emphasizes the connection of the past with the future of the city.Identity for New Visual Languague of Zodiak


Moduler System of LogotypeThank you!

Zodiak - Warsaw Center of Architecture
121
532
1
Published:

Zodiak - Warsaw Center of Architecture

Modular Identity Design for Zodiak - Warsaw Center of Architecture
121
532
1
Published: