Live Adobe MAX – The Creativity Conference
Learn from the best in the creative industry.
Watch now
  • Add to Collection
  • About

    About

    EDB er et av Nordens ledende, børsnoterte IT selskaper. Med bakgrunn i strategiske endringer ble det besluttet å samle alle de 18 ulike selskapen… Read More
    EDB er et av Nordens ledende, børsnoterte IT selskaper. Med bakgrunn i strategiske endringer ble det besluttet å samle alle de 18 ulike selskapene i konsernet under ett felles navn og én felles identitet. Utfordringen var å synliggjøre en enhetlig retning for det nye selskapet overfor ansatte, kunder og investorer i samtlige land EDB var representert. - Mission fikk på oppdrag fra konsernledelsen ansvar for å utvikle merkevareplattformen samt ny selskapsidentitet. Dette ble implementert gjennom alle konsernets kommunikasjonsflater. Oppgaven besto i strømlinjeforme identiteten slik at den kunne konkurrere mer effektivt med konkurrenter som IBM og Accenture. -Den nye identiteten er basert på den presisjon og interaksjon som er kjernen i EDB’s tjenester og kultur. - Lanseringen av den nye identiteten ble brukt som en mulighet for å skape endring. Hele prosessen ble gjennomført på fire måneder og involverte mer enn 2 500 ansatte i fem land. “Vi har investert mye tid og krefter i å utvikle en ny identitet for hele konsernet. EDB som merkevare vil bli en av våre mest verdifulle eiendeler, takket være Mission,” kommenterer Reidar Gjærum, Kommunikasjonsdirektør i EDB Business Partner. Read Less
    Published: