Vietnamese Flower Typo
An Khang ( Healthy)
An Nhiên (Equanimity)
Bình An (Peaceful)
Đầm ấm ( Warm and Cozy)
Hạnh Phúc (Happy)
Hy Vọng (Hope)
Lạc Quan (Optimist)
Như Ý (as desired)
Phú Quý (Wealthy)
Sum Vầy (Gathering)
Thành Công (Successful)
Tin Yêu ( Trust and Love)
Thăng Hoa (Soared)
Minh Họa lịch bàn với 12 lời chúc cho 12 tháng trong năm. Màu nước trên giấy canson. 
Chúc một năm 2018 hạnh phúc.
Watercolor illustration for Typo 2018 Calendar. Every single image is a wish for New Year in Vietnamese. Wish everyone has a Happy New Year.
Vietnamese Flower Typo
7
158
0
Published:

Vietnamese Flower Typo

Minh Họa lịch bàn với 12 lời chúc cho 12 tháng trong năm. Màu nước trên giấy canson.  Chúc một năm 2018 hạnh phúc. Watercolor illustration for Ty Read More
7
158
0
Published:

Creative Fields